Terug naar de natuur; natuurbegraven als ecologische uitvaart

Waarom kiezen voor Natuurbegraven?

  • Eeuwigdurende grafrust
  • Geen onderhoud aan het graf
  • Nieuwe natuur ontwikkelt zich op een historische plek
  • Zelf een plekje uitzoeken
  • Zo klein mogelijke ecologische voetprint
  • Met respect voor dier en milieu
  • Tijd en ruimte voor een eigen invulling van ceremonie en rituelen

Impressie van een Natuurbegrafenis

Hoe groen ben jij?

Nu we ons steeds bewuster worden van onze impact op dier, milieu en onze leefomgeving staan we ook vaker stil bij de impact van hoe wij afscheid nemen op ons klimaat. Een eeuwigdurende rustplek waar respect voor mens en natuur hand in hand gaan spreekt velen van ons aan. Er zijn tal van redenen om te kiezen voor een natuurbegrafenis.

De oergedachte bij natuurbegraven is dat het lichaam wordt opgenomen in de natuur en dat die natuur voor de eeuwigheid het graf verzorgt. Het symboliseert dat de mens onderdeel is van de natuurlijke en eeuwigdurende kringloop van geboren worden, leven en sterven.

Bij natuurbegraven staat individuele vrijheid voorop. Je krijgt alle ruimte om het afscheid in te richten zoals je dat wilt. Dit betekent dat je een ruime plek in weidse natuur krijgt. De graven liggen verspreid over een groot gebied en liggen ver uitelkaar om de bodem te beschermen tegen de chemische stoffen die ons lijf afscheidt op het moment dat wij begraven worden.

Dit is een duidelijk verschil met een gewone begraafplaats waar beduidend meer graven per hectare mogen worden aangelegd. Natuurbegraafplaatsen zijn dan ook aan strenge milieu-eisen onderworpen.

Op dit moment zijn er in Limburg meerdere natuurbegraafplaatsen. Verwachting is dat dit er in de toekomst meer worden. Locaties in limburg:

Natuurbegraven

Natuurbegraven en de impact op de natuur

Natuurbegraven is in de afgelopen jaren een steeds bekender fenomeen geworden. De afgelopen jaren is er echter ook een tegengeluid te horen. Zijn natuurbegraafplaatsen milieuvriendelijk, of lijkt dat alleen zo? Gaat het niet ten koste van de natuurbeleving?

De tegenargumenten gaan vooral over het hebben van een negatief effect op de natuur, en het effect als natuurbegraven op grotere schaal gaat plaatsvinden. De grootste factor is de mate waarin stoffelijk overschot de natuurlijke balans verstoort. Door in een natuurgebied veel lichamen te begraven komen er allerlei stoffen vrij waar het natuurgebied niet aan gewend is.

In 2009 en in 2017 zijn er door Wageningen Environmental Research verschillende grondonderzoeken gedaan op natuurbegraafplaatsen die uitwijzen dat de invloed van schadelijke stoffen vanuit het lichaam in feite verwaarloosbaar is.

Naast dat de lichamen nieuwe natuurlijke stoffen toevoegen aan de bodem, komen er ook chemische stoffen mee. In het onderzoek van Wageningen Environmental Research is de hoeveelheid van deze stoffen gemeten en vergeleken met het Landelijk Afvalbeheer Plan en de Europese afvalstoffen lijst.

Hieruit is gebleken dat de hoeveelheid van deze stoffen veel lager is dan de EURAL-normen, en dat de stoffen niet vallen onder wat de LAP verklaart tot chemisch afval.

Aanvragen

Ook wij vinden het belangrijk dat jij een goed overwogen beslissing neemt en we allemaal bewust zijn van onze impact op het milieu.

Is na het lezen van alle informatie een persoonlijk informatiegesprek gewenst? Wij plannen graag vrijblijvend een afspraak met je in! Je kunt ons bereiken op ons telefoonnummer 043-6090160 of per email via [email protected] .

kosten begrafenis

Beelden zeggen vaak meer dan woorden